تاريخ روز : چهارشنبه 02 خرداد 1397

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

  

اطلاعات عمومی 

 

 

سهامداران محترم

نام كاربري اشخاص حقيقي: كد بورسي+ شماره شناسنامه 

نام كاربري اشخاص حقوقي: كد بورسي+ شماره ثبت 

رمز عبور شماره شناسنامه / شماره ثبت مي باشد .

خط تيره مندرج در كد ملي لحاظ نگردد .

به طور مثال:

كد بورسی: شام 05672

نام كاربري: 056721022700693

شماره شناسنامه: 1022700693

رمز عبور: 1022700693

 

 

 

 

 

 

 

نكته بسيار مهم:

خواهشمند است پس از اولين ورود نسبت به تغيير رمز عبور اقدام نمائيد و در حفظ نام كاربري و رمز عبور دقت لازم را داشته باشيد ، اين شركت هيچ گونه مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت، ضمنا لازم به ذكر است در صورت عدم تغيير رمز امكان دسترسي به اطلاعات ميسر نميباشد .

 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی